نود روز نخست یک مدیر

jeld2.jpg
از هنگامی که مدیران وجود داشته اند، انتقال مدیریت نیز وجود داشته است. جابجایی قدرت و چالش هایی که برای مدیر جدید به همراه دارد، به قدمت جامعه بشری می رسد.
ین چالش ها با وجود پیچیده تر شدن سازمان های مدرن و با سرعتی که کسب و کارها به پیش می روند آسان تر نشده است. بنابراین اگر احساس کردید در موقعیت جدید خود با شرایط سخت و پیچیده ای مواجه هستید، بدانید که در یک شرکت نرمال حضور دارید.
این کتاب، نقشه راه شما برای پذیرش مسئولیت در 90 روز نخست در یک کار جدید است.
ین کتاب شما را به استراتژی ها و ابزارهایی برای تسریع فرایند انتقال و کسب موفقیت بیش تر در زمان کمتر مجهز خواهد کرد.
همچنین، فرا خواهید گرفت که چگونه موقعیت خود را تشخیص دهید و پیرامون فرصت ها و چالش های پیش رو، دیدگاه روشن تری پیدا کنید.
ما قادر خواهید بود تا نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کرده و عمده ترین آسیب پذیری های شخصی خود را در موقعیت جدید شناسایی کنید.
مچنین بینشی در رابطه با چگونگی یادگیری در مورد یک سازمان جدید و ایجاد هر چه سریع تر اولویت های کاری خود کسب خواهید کرد.

مشخصات کتاب

سرشناسه : واتکینز، مایکل، ‏‫۱۹۵۶ - م.‏‬
Watkins, Michael
‏عنوان و نام پديدآور : ۹۰ روز نخست یک مدیر: استراتژی کلیدی موفقیت برای مدیران جدید در تمام سطوح
مشخصات نشر : تهران : سازمان مدیریت صنعتی‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۷ ص.‬: مصور، جدول.
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : 978-964-8896-80-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:. The First 90 Days --Critical Success Strategies for New Leaders at All Levels ‬
‏عنوان گسترده : نود روز نخست یک مدیر: استراتژی کلیدی موفقیت برای مدیران جدید در تمام سطوح.
‏موضوع : رهبری
‏موضوع : قابلیت اجرایی
‏موضوع : برنامه‌ریزی استراتژیک
‏موضوع : مدیریت
‏شناسه افزوده : شمشیرگر، محمدرضا، ‏‫۱۳۶۴‏‬-، مترجم
‏شناسه افزوده : زارع میرک‌آباد، علی، ‏‫۱۳۶۳ -‎‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : قادری، امیرحسین، ‏‫۱۳۶۷ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : سازمان مدیریت صنعتی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HD۵۷/۷‏‫‬‭‭/و۱۶ن۹ ۱۳۹۰‮الف‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۵۸/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۱۸۸۱۹

 
 
توسط علی زارع میرک آباد | 2 بهمن 1390 1:04 بعدازظهر